"Zerbitzua"

Denbora ondo erabiltzea ezinbestekoa da guretzat. Horrexegatik ailegatzen zaigun lanari ondo datorkion erantzuna ematen diogu makina bat edo beste bat erabiliz, hauen arabera: poltsiko-egutegia, jositako liburua, aldizkaria ,…

Honela aurretik markatutako epea bezeroarekiko betetzen dugu konpromisoa kunplituz.

• katalogoak
• liburuxka
• liburuak
• aldizkariak
• txartelak

• egutegiak
• eskutitzak eta gutun-azalak
• postalak
• fakturak
• eta abar.

zerbitzua